Perjuangan Menegakkan Islam...Marilah sama-sama kita melaksanakannya

February 10, 2009

Wuduk

Pengertian wuduk

Wudhu adalah membasuh bahagian tertentu yang boleh ditetapkan dari anggota badan dengan air sebagai persiapan bagi seorang muslim untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Firman Allah S.W.T:(Al Maidah : Ayat 6).

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat , maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu
tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur."

Keutamaan Wuduk

Keutamaan wuduk dapat diterangkan dengan lebih jelas lagi berdasarkan hadis di bawah:

Sabda Rasululloh SAW : "Maukah kalian aku beritahukan tentang sesuatu yang dengannya Allah akan menghapuskan dosadosa kalian dan meninggikan derajat kalian ? Para sahabat menjawab : Mau, ya Rasululloh. Kemudian beliaupun berkata : Yaitu, dengan cara menyempurnakan Wudhu dari hal-hal yang bersifat makruh, banyak melangkahkan menuju masjid dan menunggu waktu setelah (tahiyatul masjid). Yang demikian itu adalah ikatan (perjanjian )" (HR. Muslim ; Fiqih Wanita
hal. 42).

Dari Abdullah Ash Shanaji R.A, bahawa
Rasulullah S.A.W telah bersabda :

"Apabila seorang hamba berWudhu,lalu berkumur,maka dikeluarkanlah (dihapuskan) kesalahan-kesalahan itu dari mulutnya. Apabila memasukkan air kerongga hidung, maka keluarlah kesalahan-kesalahan itu dari hidungnya.Apabila ia membasuh wajahnya, maka keluarlah kesalahankesalahan yang pernah ia perbuat dari wajahnya,sehingga kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi keluar dari bawah tempat tumbuhnya rambut dari kedua matanya. Apabila ia membasuh dari kedua tangannya , maka keluarlah kesalahan-kesalahan itu dari kedua tangannya , sehingga kesalahan yang pernah terjadi keluar dari bawah (celah) kukunya. Apabila ia mengusap kepalanya, maka keluarlah kesalahan-kesalahan itu dari kepalanya, sehingga kesalahan-kesalahan tersebut keluar dari kedua telinganya. Apabila membasuh kedua kakinya, maka keluarlah kesalahan-kesalahan tersebut dari kedua kakinya, sehingga kesalahan yang pernah ia lakukan keluar dari bawah kuku-kuku kedua kakinya.

Daripada hadis diatas kita dapat lihat bahawa wuduk bukan sahaja menjadi keutamaan untuk menunaikan solat tetapi untuk membersihkan diri,menyucikan diri,jiwa serta untuk menghapuskan dosa-dosa kecil yang dilakukan.Itulah nikmat dan kesenangan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya untuk menghapuskan dosa-dosa kerana manusia ini begitu lemah dan tidak terlepas daripada melakukan kesilapan kepada Allah S.W.T.

0 Komen Sahabat:

Template by:
Free Blog Templates